Ruth De Maere (Aalst)

Vroedvrouw - solidariteit voor het gezin